Khuyến mại hot

 • Tủ Rack 10U D600 Treo Tường Giá Rẻ

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 10U D600 Treo Tường Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 500 x Rộng 550 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau và hông khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, khung gắn thiết bị 1,5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ đinh treo tường, 12 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack 12U D600 Giá Rẻ

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 12U D600 Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 605 x Rộng 550 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau và hông dạng tấm
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, khung gắn thiết bị 1,5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 12 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack 15U D800 Giá Rẻ

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 15U D800 Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 750 x Rộng 600 x Sâu 800 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau dạng tấm, hai bên hông là khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, khung gắn thiết bị 1,5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 16 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack 27U D600 Giá Rẻ

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 27U D600 Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 1325 x Rộng 600 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước và cửa sau dạng lưới, hai cánh hông có thể tháo lắp
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, đáy tủ 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị 1.5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 28 bộ ốc, 2 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 6 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack 42U D800 Giá Rẻ

  4.600.000 
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 42U D800 Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 1980 x Rộng 600 x Sâu 800 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước và cửa sau dạng lưới, hai cánh hông có thể tháo lắp
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, đáy tủ 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị 1.5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 40 bộ ốc, 2 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 6 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack 6U D500 Treo Tường Giá Rẻ

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Tủ Rack 6U D500 Treo Tường Giá Rẻ
  • Kích Thước: Cao 320 x Rộng 550 x Sâu 500 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau và hông khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ 1mm, khung gắn thiết bị 1,5mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ đinh treo tường, 8 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 10U D500 Treo Tường

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 10U D500 Treo Tường
  • Kích Thước: Cao 530 x Rộng 550 x Sâu 500 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau lưới, hông tủ là khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ đinh treo tường, 12 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 12U D600

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 12U D600
  • Kích Thước: Cao 620 x Rộng 550 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau lưới, hông tủ là khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 12 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 20U D800

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 20U D800
  • Kích Thước: Cao 972 x Rộng 600 x Sâu 800 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước và cửa sau lưới, 2 cánh hông hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 6 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 27U D600

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 27U D600
  • Kích Thước: Cao 1310 x Rộng 600 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước và cửa sau lưới, 2 cánh hông có thể tháo lắp
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 28 bộ ốc, 2 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 6 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 42U D1000

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 42U D1000
  • Kích Thước: Cao 2020 x Rộng 600 x Sâu 1000 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước và cửa sau lưới, 2 cánh hông có thể tháo lắp
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 40 bộ ốc, 2 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 6 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Rack ABNRACK 6U D600 Treo Tường

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABNRACK
  • Sản Phẩm: Tủ Rack ABNRACK 6U D600 Treo Tường
  • Kích Thước: Cao 350 x Rộng 550 x Sâu 600 (mm)
  • Hệ Thống Cửa: Cửa trước lưới/mica, cửa sau lưới, hông tủ là khung hàn liền
  • Chất Liệu: Thép. Vỏ tủ dày 1.2mm, thanh tiêu chuẩn gắn thiết bị dày 2mm
  • Phụ Kiện: 1 bộ đinh treo tường, 8 bộ ốc, 1 quạt tản nhiệt, 1 thanh nguồn PDU 4 port
  • Bảo Hành: 3 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRN-12500 | Tủ Mạng COMRACK 12U D500

  Liên hệ
  • Part Number: CRN-12500
  • Mô Tả: Tủ Mạng COMRACK 12U D500
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRN-15800 | Tủ Mạng COMRACK 15U D800

  Liên hệ
  • Part Number: CRN-15800
  • Mô Tả: Tủ Rack 15U D800 Comrack
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRNW-10500 | Tủ Mạng COMRACK 10U D500 Treo Tường

  Liên hệ
  • Part Number: CRNW-10500
  • Mô Tả: Tủ Rack 10U D500 Comrack Treo Tường
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRNW-6450 | Tủ Mạng COMRACK 6U D450 Treo Tường

  Liên hệ
  • Part Number: CRNW-6450
  • Mô Tả: Tủ Rack Treo Tường 6U D450 Comrack
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRS-20800 | Tủ Mạng COMRACK 20U D800

  Liên hệ
  • Part Number: CRS-20800
  • Mô Tả: Tủ Rack 19” 42U Comrack D1000
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • CRS-27600 | Tủ Mạng COMRACK 27U D600

  Liên hệ
  • Part Number: CRS-27600
  • Mô Tả: Tủ Rack 27U D600 Comrack
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng COMRACK, Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3100 | Tủ Rack APC NetShelter SX 42U W600 D1070

  Liên hệ
  • Part Number: AR3100
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 42U, Cao 1991mm x Rộng 600mm x Sâu 1070mm
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 36 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3103 | Tủ Rack APC NetShelter SX 12U, D1000

  Liên hệ
  • Part Number: AR3103
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 12U, D1000, Cửa Lưới
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3104 | Tủ Rack APC NetShelter SX 24U, D1000

  Liên hệ
  • Part Number: AR3104
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 24U, D1000, Cửa Lưới
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3105 | Tủ Rack APC NetShelter SX 45U, D1000

  Liên hệ
  • Part Number: AR3105
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 45U, D1000, Cửa Lưới, Màu Đen
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3140 | Tủ Rack APC NetShelter SX 42U W750 D1070

  Liên hệ
  • Part Number: AR3140
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 42U, Cao 1991mm x Rộng 750mm x Sâu 1070mm
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 36 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3150 | Tủ Rack APC NetShelter SX 42U W750 D1070

  Liên hệ
  • Part Number: AR3150
  • Mô Tả: Tủ Rack APC NetShelter SX 42U, Cao 1991mm x Rộng 750mm x Sâu 1070mm
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 36 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Mạng TMC Open Rack 19″ 27U, Khung Đôi

  Liên hệ
  • Sản Phẩm: Tủ Mạng Open Rack TMC 27U Khung Đôi
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng TMC
  • Made In: Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Mạng TMC Open Rack 19″ 27U, Khung Đơn

  Liên hệ
  • Sản Phẩm: Tủ Mạng Open Rack TMC 27U Khung Đơn
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng TMC
  • Made In: Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Mạng TMC Open Rack 19″ 42U, Khung Đôi

  Liên hệ
  • Sản Phẩm: Tủ Mạng Open Rack TMC 42U Khung Đôi
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng TMC
  • Made In: Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • Tủ Mạng TMC Open Rack 19″ 42U, Khung Đơn

  Liên hệ
  • Sản Phẩm: Tủ Mạng Open Rack TMC 42U Khung Đơn
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng TMC
  • Made In: Việt Nam
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP6037A | Thanh Nguồn PDU APC 1U, 208V, 30A, 3x C19

  Liên hệ
  • Part Number: AP6037A
  • Mô Tả: Thanh Nguồn PDU APC 1U, 208V, 30A, (3) C19
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: Sẵn hàng, New Fullbox 100%
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • TMC-S600W

  Khay Trượt Tủ Rack Sâu 1000

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Khay Trượt Tủ Rack D1000
  • Kích Thước: Chuẩn rack 19” sâu 1000mm
  • Chất Liệu: Thép tấm dày 1-1.2mm
  • Bảo Hành: 1 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • TMC-QLCH27U

  Thanh Quản lý Cáp Ngang 1U

  Liên hệ
  • Nhà Sản Xuất: ABN Rack
  • Sản Phẩm: Thanh quản lý cáp ngang 1U cho tủ rack
  • Kích Thước: Chuẩn rack 19” 1U
  • Chất Liệu: Thép đúc chất lượng cao
  • Bảo Hành: 1 năm
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
sản phẩm chính hãng

Hàng chính hãng, đầy đủ CO CQ cho dự án

Bảo hành chính hãng

Hàng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Hàng sẵn kho số lượng lớn, Giao Hàng Siêu Tốc Trong Vòng 24h

Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt bằng Tiền Mặt hoặc Chuyển Khoản

Hotline: 098.234.5005 - 0967.40.70.80

Giỏ hàng mini